PL
Aplikacja pomagająca
w walce z COVID-19
Qlic-Covid jest narzędziem do codziennego raportowania stanu zdrowia i ewentualnych objawów chorobowych, które mogą wskazywać na infekcję COVID-19.
Dziękujemy za to, że dołączyłeś do nas! Biorąc udział w nauce obywatelskiej wspierasz działania mające na celu zebranie danych dotyczących występowania ognisk chorobowych COVID-19 w populacji w czasie rzeczywistym. Dane są zbierane w sposób anonimowy i służą wyłącznie do celów naukowych. Twój udział w tym projekcie non-profit pomaga epidemiologom i służbom medycznym w lepszym zrozumieniu pandemii oraz w skuteczniejszym jej zapobieganiu w przyszłości. Dane pomagają w określeniu sposobu i tempa jak również czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się wirusa w populacji.
Nasza aplikacja będzie udoskonalana w miarę napływu danych i rozwoju współpracy z jednostkami badawczymi oraz medycznymi.
Pomóż nam w walce z COVID-19!
Poniżej znajdziecie Państwo wyniki analiz aktualizowane na bieżąco z aplikacji Qlic-Covid.

Najczęściej zadawane pytania

Kto stworzył aplikację Qlic-Covid?

Aplikacja Qlic-Covid została stworzona przez dwie spółki informatyczne, General Systems & Software (Poland) Ltd. oraz SOLWIT przy współpracy z trzema partnerami projektu: Polska Federacja Szpitali, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz SensDX - Digital Diagnostics.

Konsultantem medycznym projektu był profesor Jarosław J. Federowski, Prof. uniw, MD, PhD, MBA, FACP, FESC.

Do czego służy aplikacja webowa Qlic-Covid?

Aplikacja Qlic-Covid służy do mapowania ognisk choroby występujący w społeczeństwie na określonych obszarach geograficznych. Jest to narzędzie służące do codziennego raportowania stanu zdrowia i ewentualnych objawów chorobowych, które mogą wskazywać na infekcję COVID-19.

Celem aplikacji jest zebranie jak największej ilości anonimowych danych, które służyć będą wyłącznie do celów naukowych. Dzięki analizie w ten sposób uzyskanych danych, naukowcy i epidemiolodzy będą mogli w lepszy sposób zrozumieć tempo rozprzestrzeniania się wirusa, zidentyfikować obszary zwiększonego ryzyka jak i określić czynniki sprzyjające występowaniu nowych zachorowań.

Aplikacja nie jest narzędziem diagnostycznym.

Kto będzie miał dostęp do danych z aplikacji?

Wszystkie zebrane dane są całkowicie anonimowe. Nie wymagamy rejestracji i podania danych osobowych. Anonimowe dane mogą być udostępnianie partnerskim instytucjom badawczym, epidemiologom i naukowcom pracującym nad modelami statystycznymi i matematycznymi związanymi z analizą przebiegu pandemii.

Czy dane będą komercjalizowane?

Aplikacja webowa jest i zawsze będzie darmowa, a wszelkie dane, które użytkownik podaje nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.

Twórcy aplikacji są otwarci na współpracę z instytucjami i organizacjami chcącymi wesprzeć projekt dotacjami i darowiznami. Celem jest zebranie dodatkowych środków na rozwój aplikacji i wdrożenie dalszych etapów projektu.

Czy mogę zażądać zmiany albo usunięcia moich danych?

Nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych, które w jakikolwiek sposób można by powiązać z konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobą. Sprawia to, że nie ma możliwości ustalenia, iż zmiany lub usunięcia danych żąda osoba, której mogłyby w jakikolwiek sposób dotyczyć konkretne dane wykorzystane w aplikacji.

Kto może korzystać z aplikacji?

Aplikacja jest otwarta dla wszystkich osób przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polski, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i wieku użytkownika. Zachęcamy wszystkich użytkowników do regularnego, codziennego raportowania stanu swojego zdrowia, niezależnie od tego czy w danym momencie mają objawy chorobowe czy też nie.

Gdzie mogę zgłosić błędy w aplikacji?

Aplikacja jest wynikiem projektu non-profit i powstała bardzo krótkim czasie co oznacza, że mogą występować w niej drobne błędy. CZekamy na wszelkie opinie na temat naszej aplikacji, które można przesłać drogą mailową na adres: admin@qlicmed.com. Prosimy o cierpliwość w rozwiązywaniu poszczególnych błędów technicznych w aplikacji

W aplikacji nie działają notyfikacje. Dlaczego?

W pozostałych przypadkach, użytkownik powinien upewnić się, czy w ustawieniach przeglądarki nie zostały zablokowane powiadomienia. Dla przykładu, w przeglądarce Google Chrome, notyfikacje można odblokować lub zablokować w zakładce Ustawienia: https://support.google.com/chrome/answer/3220216?hl=pl&co=GENIE.Platform=Desktop

Realizacja projektu
Partnerzy Technologiczni
Partnerzy Merytoryczni
Konsultant medyczny:
Jarosław J. Fedorowski,
Prof. uniw., MD, PhD,
MBA, FACP, FESC
O nas
QlicMed jest projektem prowadzonym przez GSS (Poland) Ltd., spółkę posiadająca prawie 30-letnie doświadczenie jako integrator systemów informatycznych.
Naszą wizją jest zbudowanie centrum rozwoju innowacyjnych produktów medtech, które będą odpowiadały na wyzwania stojące przed opieką zdrowotną. Naszą misją jest tworzenie rozwiązań w których pacjent odgrywa centralną rolę i które przyczyniają się do poprawy jakości leczenia. Celem naszych rozwiązań jest wspieranie rozwoju bardziej skutecznych modeli terapeutycznych.
Something new is coming...